Blog

Kupovina opreme

Prilikom kupovine padobrana više je stvari o kojima treba razmisliti. Ovo su neka od pitanja koja si trebate postaviti prije kupovine… 1. Koja kategorija krila je za mene? EN certifikacija A, B, C, D, CCC – je skup ocjena koje …

Siv tečaj iz perspektive jednog pilota

Polaznik sam tečaja za stjecanje pilotske dozvole za upravljanje parajedrilicom u generaciji 2015. Iako još nisam skupio sve letove koji su uvjet za polaganje ispita i stjecanje dozvole, PJK Zagreb čiji sam član omogućio mi je svojom organizacijom i financijskom …